Jezus Christus: Een Gids voor Liefde, Verlossing en Spirituele Groei

In dit artikel aandacht voor hoe de nieuwe wereldorde gebruik makend van kunstmatige intelligentie wil dat u Jezus Christus ziet.

Alles wordt door de bron van het kwaad in het werk gesteld dat u GEEN persoonlijke levende relatie met uw eigen Schepper krijgt.
Immers het is door de Heilige Geest van God, geschonken door Jezus Christus via Zijn kruisdood waarmee Hij alles
wat u aan kwaad in uw leven heeft bewerkt, waardoor scheiding tussen God en uzelf is ontstaan uit de weg heeft geruimd.

Dit zou u dagelijks van oor tot oor van grote vreugde moeten doen getuigen.
‘Great tidings of great joy’ zingen ze met kerst, de huichelaars in hun kerkgebouwen van stenen
die vaak meer vreugde bevatten dan bedoeld was voor de ‘levende stenen’ zoals Hij zelf zijn volgelingen noemt.

Je mag over Jezus schrijven of spreken als ‘een van de inspirerende mensen bla bla bla’, geen probleem voor de Farizeeërs al niet.
Je mag Hem een goed mens noemen, geen probleem.
Zolang je maar NIET de waarheid over hem spreekt, namelijk dat Hij de Enige Weg,
de Waarheid en Het leven IS, zonder Wie NIEMAND God ooit kan leren kennen.
Laat juist dat alleen nu alles zijn waar het Jezus, beter Yeshua genoemd om gaat.
Door Hem is het niet langer God MET ons, maar God IN ons, dichterbij
dan God die Geest is, kan niemand bij je komen.

Zolang je het maar hebt over ‘spiritualiteit’ dan is dat allemaal geacppeteert en in bepaalde kringen zelfs populair.
Feitelijk is dat woord, net als het woord meditatie gestolen uit de bijbel van de kinderen van God.
Gestolen omdat het beroofd is van de oorspronkelijk en daarmee correcte definitie.
Mediteren is je afzonderen voor en met God door de Heilige Geest, tijd met Hem doorbrengen in je persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Zijn woord overdenken, bestuderen en uitvoeren in je dagelijks leven door Hem te betrekken in al je keuzes.
Niks geen zweverige kleedjes, houdingen of rituelen. Verre van dat.
Dan hebben we nog de religieuzen die van de vrijheid door het grootst mogelijke offer dat Jezus bracht
ook weer een verdienmodel hebben gemaakt. Omdat ze Zijn genade door onvoorwaardelijke liefde
nooit door echte overgave hebben geaccepteerd en dus ontvangen, moet er van alles gedaan en gelaten worden
om tot hun belangrijke club te mogen behoren. Studies, inspraak, werk voor de kerk
en ga zo maar door. Lege handelingen die je slechts van meet af aan weer tot slaaf maken van regels en wetten,
terwijl Jezus Christus kwam om door Zijn Geest die we mogen ontvangen, levend water vanuit ons binnenste te laten vloeien.

Denk aan de vrouw bij de waterput: Wie van het levende water drinkt zal nooit meer dorst krijgen. Glorie aan God, er zijn
haast geen woorden om deze onuitsprekelijk grote genade te beschrijven.

Laten we dat maar eens aan de robots overlaten en zien wat een belachelijke schijnvertoning eruit rolt:

 

Titel: “Jezus Christus: Een Gids voor Liefde, Verlossing en Spirituele Groei”

Introductie: Welkom bij ons blogartikel, gewijd aan de inspirerende figuur van Jezus Christus. Jezus Christus heeft eeuwenlang mensen over de hele wereld geïnspireerd en zijn leer heeft een blijvende impact gehad op de menselijke geschiedenis. In dit artikel zullen we de essentiële aspecten van zijn leven, leringen en betekenis verkennen. Laten we ons verdiepen in het leven van Jezus Christus en de waardevolle lessen ontdekken die hij ons biedt.

  1. Het leven en de historische context van Jezus Christus: Jezus Christus, geboren in Bethlehem in de eerste eeuw, wordt beschouwd als de centrale figuur van het christendom. Zijn leven speelde zich af in een tijdperk van religieuze en politieke onrust, maar zijn boodschap van liefde, vergeving en hoop bleek tijdloos en universeel.
  2. De leringen van Jezus Christus: Jezus Christus verkondigde een boodschap van compassie, naastenliefde en spirituele groei. Zijn leringen, vervat in de evangeliën van het Nieuwe Testament, benadrukten de noodzaak van vergeving, rechtvaardigheid, nederigheid en het belang van het liefhebben van God en je medemens.
  3. De betekenis van Jezus Christus: Voor veel gelovigen is Jezus Christus meer dan alleen een historische figuur. Hij wordt beschouwd als de Zoon van God, de belichaming van God’s liefde en de verlosser van de mensheid. Zijn offer aan het kruis wordt gezien als een daad van verlossing en een bron van hoop en vergeving.
  4. Jezus Christus als spirituele gids: Ongeacht religieuze overtuigingen, kan Jezus Christus worden gezien als een inspirerende spirituele gids. Zijn leringen over vergeving, mededogen en onvoorwaardelijke liefde bieden waardevolle richtlijnen voor het dagelijks leven. Zijn leven dient als een voorbeeld van integriteit, moed en dienstbaarheid.
  5. Jezus Christus’ nalatenschap en invloed: Het leven en de leer van Jezus Christus hebben een blijvende invloed gehad op kunst, literatuur, ethiek en cultuur. Zijn boodschap van liefde en verlossing heeft miljoenen mensen geïnspireerd en aangezet tot positieve verandering in de wereld.

Conclusie: Jezus Christus is een inspirerende figuur wiens leven en leringen een diepgaande impact hebben gehad op de menselijke geschiedenis. Zijn boodschap van liefde, vergeving en spirituele groei blijft relevant en inspirerend in de moderne tijd. Laten we ons openstellen voor de lessen die hij ons biedt en streven naar een leven dat gekenmerkt wordt door compassie, naastenliefde en dienstbaarheid, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus.

Conclusie van de echte mens:

Jezus: de weg, de waarheid en het leven

14 ‘Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn. Jullie kennen de weg naar de plaats waar Ik heenga.’ ‘Maar Here,’ zei Thomas, ‘wij weten niet eens waar U heengaat. Hoe zouden wij dan de weg weten?’ ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *