WIE IS DE HEILIGE GEEST? MARTIE HAAIJER

We vinden het van groot belang dat de huidige generatie christenen, maar zeker ook niet christenen in Nederland weet wie Martie Haaijer was en wat zij heeft betekend in de kerkgeschiedenis in Nederland.

De persoonlijke ervaring van Martie Haaijer speelt een cruciale rol in haar missie. Haar eigen genezing van kanker tijdens een dienst van Kathryn Kuhlman in 1975 en haar daaropvolgende roeping om genezingsdiensten te leiden in Nederland en daarbuiten, vormen de basis van haar geloof en werk. Deze ervaring heeft haar geïnspireerd om hoop te bieden in tijden van sociale en morele crises en om Jezus te prediken als het antwoord op alle levensvragen.

Haar werk gaat echter verder dan alleen genezingsdiensten. Martie Haaijer benadrukt de noodzaak van een persoonlijke relatie met God en spreekt over haar ontdekking van God als haar grootste genezing. Ze erkent dat gebed en genezing niet altijd hand in hand gaan, wat wordt geïllustreerd door het verlies van haar eigen echtgenoot. Dit inzicht brengt een evenwicht tussen het geloof in wonderen en de realiteit van lijden en verlies.

Stichting “Obed”, opgericht door Martie Haaijer, zij was een voormalige ouderling in de hervormde kerk, speelt een unieke rol in het religieuze landschap door zich te focussen op de “dienst der genezing”. Elke veertien dagen bood de stichting via hun luisterlijn een meditatieve ervaring voor zieken, afgesloten met een uitnodiging voor hun gebedsdiensten. Deze initiatieven weerspiegelen Martie Haaijer’s toewijding aan het bieden van spirituele ondersteuning en begeleiding, vooral aan degenen die zich gemarginaliseerd of teleurgesteld voelen door traditionele kerkstructuren.

Deze gebedsdiensten, beschreven door Martie Haaijer als pastoraat, richtten zich op mensen aan de randen van de kerkelijke gemeenschap, zoals drugsverslaafden, prostituees en suïcide-patiënten. De bijeenkomsten vonden plaats in neutrale ruimtes zoals congrescentra in grote steden, wat een laagdrempelige toegang biedt voor mensen die zich oncomfortabel voelen in een traditionele kerkomgeving.

Een belangrijk aspect van het werk van Stichting Obed is de nadruk op inclusiviteit en het bereiken van een breed spectrum van individuen, ongeacht hun kerkelijke of religieuze achtergrond. Dit streven wordt belichaamd door het team van Martie Haaijer, bestaande uit negen vaste leden en vijftig vrijwilligers, die samenwerken om de ‘Blijde Boodschap’ te verspreiden. De focus ligt op bezinning en bekering, waarbij fysieke genezing gezien wordt als onlosmakelijk verbonden met spirituele genezing, in plaats van het te isoleren als een afzonderlijk fenomeen.

Ten slotte zag zij haar rol niet als het stichten van een nieuwe gemeente, maar als een brugfunctie naar de kerken. Ze moedigde jongeren en andere bezoekers van haar diensten aan om betrokken te blijven bij hun eigen kerkgemeenschappen. Haar benadering van het lekenpastoraat, waarin vrouwen een prominente rol spelen, getuigt van haar overtuiging dat het evangelie toegankelijk moet zijn voor iedereen, buiten de traditionele theologische kaders. De luisterlijn en de gebedsdiensten van Stichting Obed vormen zo een belangrijk middel voor het verspreiden van deze inclusieve en helende boodschap.

OPROEP:

Wie heeft er nog oude VHS banden of ander beeld- en geluidsmateriaal van Martie Haaijer en zou dit aan ons ter beschikking willen stellen voor reproductie en bewerking met de meest moderne technieke voor sterke verbetering van beeld en geluid?
We vernemen het zeer graag via: info@failyfaith.nl

YouTube player

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *